Tarjoan omien kokemusten ja opiskelujeni kautta sekä lapsille että aikuisille erilaisia rentoutumis- ja pysähtymishetkiä sekä kursseja. Ne voivat sisältää luovaa terapeuttista liikettä, tanssia, kehotietoisuusharjoituksia, yoga nidra ja muita syvärentoutuksia ja tietoisen läsnäolon harjoituksia.

Henkilökohtainen ohjaus/pysähtymishetki

 • oman elämänpolun kirkastamiseen ja tutkimiseen
 • tukena voidaan käyttää luovaa ja terapeuttista liikettä, kehotietoituusharjoituksia, hengitysharjoituksia, syvärentoutuksia, yoga nidraa ja luonnon parantavaa voimaa
 • kivun tutkiminen js hoito
 • tunteiden tunnistaminen kehosta

Henkilökohtainen ohjaus/pysähtymishetki:

65 euroa/60 min

4 kertaa/200 euroa

Syvin tarkoitus on pysähtyä tähän (meneillä olevaan) hetkeen ja tulla tietoiseksi itsestä, omista tunteista, tuntemuksista, mielikuvista ja ajatuksista, eli siitä mitä kokemuksessamme on juuri sillä hetkellä. Ja alkaa rentoutusten, luovan liikkeen ja muiden tietoisuusharjoitusten kautta hyväksymään asiat niin kuin ne (sillä hetkellä) ovat ja ystävystymään oman kehon ja elämänsä kanssa.

Usein me juoksemme karkuun erilaisia epämiellyttäviä asioita, joita ilmaantuu väistämättä kaikkien elämässä. Harjoitusten avulla meidän on mahdollisuus löytää rauhaa ja turvaa tässä hetkessä. Saada kokemusta kannattelusta ja samalla levätä omassa itsessämme. Oppia katsomaan myötätuntoisin ja lempein silmin itseä ja toisia. Syvärentoutusten avulla hermostomme tasapainottuu ja tämä edistää jaksamista ja hyvinvointiamme.

Tutkivaa ja syvän ymmärryksen ja hyväksymisen herättävää työskentelyä kehossamme mahdollisesti oleviin kiputiloihin erilaisten kehotietoisuus ja mindfulness harjoitusten kautta. Kehon kiputilat ja erilaiset oireet ovat usein viesti keskeneräisistä asioista, torjutuista tunteista ja käsittelemättämistä traumoista ja näitä viestejä meidän olisi hyvä opetella ja pysähtyä kuuntelemaan. 

Kehotietoisuus ja jooga nidraohjaukset ryhmille

 • Kehotietoisuusharjoitukset auttavat meitä olemaan enemmän kosketuksissa kokonaisvaltaisesti itseemme. Pysähtymällä itsemme äärelle olemme enemmän läsnä kehossamme, eli läsnä tässä hetkessä.
 • Harjoitusten avulla lisäämme tietoisuuttamme ja opettelemme hyväksymään ja sallimaan itsessämme erilaiset tuntemukset ja tunteet, esimerkiksi kivut.
 • Yoga nidra on syvärentoutus- ja tietoisuusharjoitus, jonka tarkoitus on johdattaa meidät puhtaaseen olemisen tilaan. Meditatiiviseen tilaan, jossa tietoisuus lepää ja jossa koetaan ja tunnetaan, eikä mitään arvoteta.

Kehotietoisuusharjoittelu ( pysähtymistä omaan kehoon ja liikkeitä hermoston rauhottamisen tueksi ) + yoga nidra:

1 h 15 euroa

Kehotietoisuusharjoittelu ( pysähtymistä omaan kehoon ja liikkeitä hermoston rauhottamisen tueksi ) + yoga nidra syvärentoutus ryhmälle:

1,5 h 22 euroa

Yoga nidra syvärentoutus ryhmälle:

1 h 14 euroa/henkilö

Henkilökohtainen yoga nidra ohjaus

50 euroa/ 45-50 min

4 kertaa 50 min/ 200 euroa

Kehotietoisuusharjoitukset

Kehotietoisuusharjoituksissa tutkimme oman kehon olemista ja toimintoja arjessa. Miten seison, miten kävelen, mitkä kehonosat jännittyvät eri tilanteissa. Ja tutkimme miten nämä fyysiset jännitykset vaikuttavat mm. ajatteluun ja tunteisiin.

 Myös sen tiedostaminen, miten eri harjoitukset esim. hengityksen tarkkailu, jooga-asanat tai eri asennot ja liikkeet muuttavat oloa ja miten ne vaikuttavat hermoston tilaan ovat olennainen osa kehotietoisuusharjoittelua.

Syvin tarkoitus on läsnäoleminen, myötätunnon kokeminen ja ystävystyminen kehon kanssa tässä hetkessä. Opettelemme olemaan kehomme kanssa samalla puolella ilman vastustusta.

Yoga nidra

Yoga nidra tarkoittaa tilaa hereillä olon ja unen välimaastossa. Yoga Nidra harjoitus tehdään maaten lattialla mukavassa asennossa ja  kuunnellen ohjaajan antamia erilaisia sanallisia mielikuvaharjoitteita. Tietoisuutta kierrätetään eri kehonosien välillä, tarkkaillaan hengitystä ja sallitaan se ja kaikki muut tuntemukset sellaisina kuin ne ovat.

Syvärentoutus sopii sinulle, joka haluat pysähtyä elämän aalloissa omaan itseesi ja kehoosi. Levätä ja vaipua kokonaisvaltaisesti eheyttävään tilaan. Haluat antaa itsellesi lahjaksi hetken hiljaisuutta, palautumista ja uutta energiaa. Yoga Nidran harjoittaminen lisää tietoisuutta itsestäsi, omista ajatuksista, tunteista ja kehon tiloista laajentaen samalla käsitystä kaikesta ympärillä olevastasi. Tutkimukset osoittavat että Yoga Nidran säännöllisellä harjoittamisella on suotuista vaikutus unen laatuun, stressin sietämiseen, uusien asioiden oppimiseen, kivun hallintaan, palautumiseen ym.

Luovan ja terapeuttisen liikkeen ja rentoutuksen hetket, workshopit ja kurssit

 • Luova- ja terapeuttinen liike keskittyy liikkeeseen ilmaisuna, vuorovaikutuksena ja kommunikaationa. Sen keskeinen periaate on, että keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Liikkeen kautta voimme tutustua itseemme, käsitellä tunteitamme ja harjoitella uusia vuorovaikutuksen tapoja.

Luova ja terapeuttinen liike ja tanssi + rentoutus kurssi ryhmälle:

1,5 h 40 euroa/ henkilö

 5 kertaa 160 euroa/ henkilö

 10 kertaa 250 euroa/ henkilö

                         Luova ja terapeuttinen liike ja tanssi + rentoutus workshop ryhmälle:  2 h 200 euroa

                         KUKA MINÄ OLEN- kehollinen tutkimusmatka WORKSHOPIT 5 kertaa/ 2-2,5 h 1000-1200 euroa

Tanssi ja liike ovat ihmisille luonnollisia ilmaisun keinoja. Luova ja terapeuttinen liike/tanssi antaa mahdollisuuden kehittää omaa kehotietoisuutta, löytää omaa luovaa ilmaisua sekä lisätä itsetuntemusta ja hyväksyntää omaa itseä kohtaan. Luova liike lähtee ihmisen sisältä kehollisesti, ei vain mielestä. 

Luovassa liikkeessä ei ole oikeaa eikä väärää liikettä. Kaikki liike voidaan nähdä kauniina. Se tulee, mikä on tullakseen. Joskus pelkkä oleminen liikkumattomana on se mitä siinä hetkessä tarvitaan. Mitään aikaisempaa liiketaustaa ei tarvitse olla, vaan voit tulla juuri sellaisena kuin olet.

Luovan ja terapeuttisen liikkeen harjoituksissa pysähdymme kehomme äärelle. Lähdemme tutkimaan itseämme ja elämäämme liikkeellisesti erilaisten kehotietoisuusharjoitusten, mielikuvamatkojen ja syvärentoutuksien avulla. Myös kirjoittamista ja maalaamista voidaan käyttää luovan ja terapeuttisen liikkeen ja tanssin tukena.

KUKA MINÄ OLEN? – Kehollinen ja liikkeellinen tutkimusmatka omaan itseen ja elämään

Viiden kerran kurssi on prosessinomainen matka itseesi. Sukellamme menneisyyteen ja kurotamme kohti tulevaa. Perusta kaikelle sisäiselle tutkimiselle on nykyhetki ja siinä oleminen. Siihen juurtuminen. Vahvistamme lempeää ja hyväksyvää läsnäoloa oman itsemme äärellä sellaisina kuin jokaisessa hetkessä olemme. Jokaisen kerran lopussa käytämme n.15 minuuttia tehden erilaisia syvärentoutuksia tunnin teeman mukaan.

Sinulla ei tarvitse olla minkäänlaista tanssi,- tai liikuntataustaa, vaan voit osallistua kurssille juuri sellaisena kuin olet. Täällä voit olla juuri sitä mitä olet, ei tarvitse lähteä yrittämään mitään, vaan saat olla sitä mitä olet tässä hetkessä. Kaikkine tunteinesi, liikkeinesi ja ajatuksinesi.

Ensimmäinen kerta OMA KEHO

Toinen kerta MENNEISYYS

Kolmas kerta TULEVAISUUS

Neljäs kerta NYKYHETKI JA VUOROVAIKUTUS

Viides kerta RAKKAUS JA KIITOLLISUUS

KUKA MINÄ OLEN -kehollinen tutkimusmatka jatkokurssi.

Kurssi soveltuu kaikille, joilla on ennestään kokemusta luovasta ja terapeuttisesta liikkeestä ja tanssista.

Workshopit koostuvat kehotietoisuusharjoituksista, luovasta ja terapeuttisesta liikkeestä ja tanssista, kirjoittamisesta, piirtämisestä ja lopuksi tehdään aina syvärentoutus päivän teeman mukaan.

Ensimmäinen kerta YHTEYS

Toinen kerta IHMISSUHTEET

Kolmas kerta HAASTAVAT MUISTOT

Neljäs kerta TASAPAINO

Viides kerta LEIKKI JA LUOVUUS

KUKA MINÄ OLEN? – Tutkimusmatka omaan seksuaalisuuteen luovan liikkeen, kehotietoisuusharjoitusten ja syvärentoutusten avulla    

kaksi ohjaajaa/1500 euroa

Tämän luovan ja terapeuttisen liikkeen kurssilla pysähdymme lempeästi seksuaalisuutemme äärelle. Tarkoituksena on vahvistaa keho-mieli-yhteyttä seksuaalisuuden näkökulmasta. Käytämme kurssilla luovaa liikettä, kehotietoisuusharjoituksia, piirtämis- ja kirjoitusharjoituksia apuna tutkimusmatkalle omaan itseen ja seksuaalisuuteemme. Jokaisen kurssin päätteeksi teemme myös syvärentoutusharjoituksen.

Viiden kerran kurssi on prosessinomainen matka itseesi. Vahvistamme lempeää ja hyväksyvää läsnäoloa oman itsemme äärellä sellaisina kuin jokaisessa hetkessä olemme.

Sinulla ei tarvitse olla minkäänlaista tanssi,- tai liikuntataustaa, vaan voit osallistua kurssille juuri sellaisena kuin olet.Täällä voit olla juuri sitä mitä olet, ei tarvitse lähteä yrittämään mitään, vaan saat olla sitä mitä olet tässä hetkessä. Kaikkine tunteinesi, liikkeinesi ja ajatuksinesi.

Kurssin tarkoituksena on tutkia seksuaalisuutta lempein ja turvallisin keinoin. Jokaisella kurssikerralla on kaksi ohjaajaa luomassa turvallista tilaa; tanssi- ja liiketerapeuttisten menetelmien ohjaaja Roosa Kanerva ja auktorisoitu seksuaaliterapeutti Emma Lautaporras.

Ensimmäinen kerta OMA SEKSUAALINEN KEHO

Toinen kerta OMAT RAJAT

Kolmas kerta MENNYT JA TULEVA

Neljäs kerta AUTENTTINEN ITSE- NÄKYVÄKSI TULEMINEN

Viides kerta SEKSUAALINEN ILO

Omien rajojen ja voiman paketti

Tutkitaan omia rajoja ja herätellään omaa sisäistä voimaa erilaisten kehotietoisuus- ja liikeharjoitusten kautta. Lopuksi syvärentouttava pysähtyminen.

Virkistyshetket luovan liikkeen ja rentoutuksen parissa ryhmille ja työyhteisölle

 • Sisältää luovan liikkeen, kehotietoisuusharjoitusten, yoga nidran ja muiden syvärentoutusten ja tietoisen läsnäolon harjoituksia.

Ilon ja valon paketti

Yhteyttä ja iloa herättäviä kehotietoisuus- ja liikeharjoituksia yksin ja yhdessä. Lopuksi valoon johtava syvärentouttava mielikuvamatka.

Rauhan ja rakkauden paketti

Pysähdytään tähän hetkeen ja vahvistetaan rauhan ja rakkauden kokemista erilaisten liike- ja kehotietoisuusharjoitusten avulla. Lopuksi matkataan sisimpäämme syvärentoutuksen avulla lisäten rauhan ja rakkauden kokemusta.

1-10 henkilöä

1 h 200 euroa

1,5 h 250 euroa

2 h 300 euroa

Yli 10 henkilöä

1 h 300 euroa

1,5 350 euroa

2 h 400  euroa

Lasten luova ja terapeuttinen liike ja tanssi

 • Lasten luovassa tanssissa ensisijaisena tavoitteena on se, että lapsi löytäisi oman kehonsa kaikkine mahdollisuuksineen ja rajoituksineen, sekä oppisi käyttämään kehoaan itsensä ilmaisuun.

14 kertaa lukukauden aikana

140 euroa/ lapsi

Sisarukset

220 euroa

Luovan tanssin ja liikkeen harjoitukset, joissa ei ole oikeaa eikä väärää, mahdollistavat onnistumisen ja vapautumisen kokemuksia, sekä opettavat lapsia hyväksymään ja arvostamaan erilaisuutta. Lisäksi tanssin oma-aloitteinen, aktiivinen toiminta, sekä liikekokeilut sekä havainnointi lisäävät ja kehittävät lapsen luovuutta.

Lasten luovan liikkeen tunnit alkavat aina pysähtymisestä ja liikepiiristä. Tämän jälkeen tunti koostuu/ rakentuu erilaisista liike- ja kehotietoisuusharjotteista, leikeistä, mielikuvamatkoista ja loppuu aina rentoutumiseen, pysähtymiseen ja loppupiiriin. Tunneilla liikutaan yleensä musiikin inspiroimina. Luovuus ja improvisointi ovat tuntien kantava voima, joten lapset saavat olla osana kehittämässä tanssihetken kulkua.

Tanssi toimii tunteiden ilmaisun kanavana sekä lisää lapsen kehotietoisuutta. Lisääntyvän kehotietoisuuden myötä lapsi voi päästä lähemmäs omien tunteiden tiedostamista ja kohti muiden itsesäätelykykyjen kehittymistä. Näin ollen tanssi vahvistaa lapsen käsitystä itsestään ja auttaa oman kehon, mielen ja tunteiden hallinnassa.

Olen työskennellyt Halisten, Räntämäen sekä Uittamon päivähoitoyksikön alaisuudessa, joissa käytin terapeuttista ja luovaa liikettä osana viikottaista päivärutiinia. Ohjasin tanssihetkiä isommalle porukalle, pienryhmille ja myös tarpeen vaatiessa luova ja terapeuttinen liike oli keskeisenä menetelmänä kahdenkeskeisessä tapaamisessa lapsen kanssa. Uittamon päivähoitoyksikössä työskentelin vaikeasti kehitysvammaisten lasten erityisryhmässä ja myös heidän kanssa luova liike oli osana toimintaa.

Syksystä 2022 olen ohjannut luovan tanssin kerhoa päiväkoti Vilskeessä. Lapset ovat tykänneet kovasti ja olen saanut hyvää palautetta vanhemmilta. On ollut kuulemma hieno asia, että tällainen harrastus on mahdollista toteuttaa päiväkotipäivän aikana

Luova tanssihetki lasten syntymäpäiväjuhliin

 • Haluatko ohjattua luovaa toimintaa lapsesi syntymäpäiväjuhliin?

Luova tanssihetki lasten syntymäpäiväjuhliin

30-45 min 90 euroa( sisältää suunnittelun ja ohjauksen)

 Toteutan noin 30-45 minuuttia( riippuen lasten iästä ja syntymäpäiväjuhlien kestosta) kestävän luovan tanssihetken ottaen huomioon lapsesi toiveteemat ja leikit. Hetki voidaan räätälöidä juuri teidän tarpeidenne mukaiseksi. Teemana voi olla esimerkiksi avaruus, viidakko tai merenalainen maailma, ja tästä yhdessä sovitusta teemasta käsin lähden rakentamaan erilaisia luovan liikkeen ja tanssin harjoituksia ja leikkejä.

Kerron mielelläni lisää kiinnostuneille

Scroll to Top