Tarjoan omien kokemusten ja opiskelujeni kautta sekä lapsille että aikuisille erilaisia rentoutumis- ja pysähtymishetkiä sekä kursseja. Ne voivat sisältää luovaa terapeuttista liikettä, tanssia, kehotietoisuusharjoituksia, yoga nidra ja muita syvärentoutuksia ja tietoisen läsnäolon harjoituksia.

Henkilökohtainen ohjaus

  • oman elämänpolun kirkastamiseen ja tutkimiseen
  • tukena voidaan käyttää luovaa ja terapeuttista liikettä, kehotietoituusharjoituksia, syvärentoutuksia, yoga nidraa ja luonnon parantavaa voimaa
  • kivun tutkiminen ja hoito

Henkilökohtainen ohjaus/valmennus:

60 euroa/50 min

4 kertaa/200 euroa

Syvin tarkoitus on pysähtyä tähän (meneillä olevaan) hetkeen ja tulla tietoiseksi itsestä, omista tunteista, tuntemuksista, mielikuvista ja ajatuksista, eli siitä mitä kokemuksessamme on juuri sillä hetkellä. Ja alkaa rentoutusten, luovan liikkeen ja muiden tietoisuusharjoitusten kautta hyväksymään asiat niin kuin ne (sillä hetkellä) ovat ja ystävystymään oman kehon ja elämänsä kanssa.

Usein me juoksemme karkuun erilaisia epämiellyttäviä asioita, joita ilmaantuu väistämättä kaikkien elämässä. Harjoitusten avulla meidän on mahdollisuus löytää rauhaa ja turvaa tässä hetkessä. Saada kokemusta kannattelusta ja samalla levätä omassa itsessämme. Oppia katsomaan myötätuntoisin ja lempein silmin itseä ja toisia. Syvärentoutusten avulla hermostomme tasapainottuu ja tämä edistää jaksamista ja hyvinvointiamme.

Tutkivaa ja syvän ymmärryksen ja hyväksymisen herättävää työskentelyä kehossamme mahdollisesti oleviin kiputiloihin erilaisten kehotietoisuus ja mindfulness harjoitusten kautta. Kehon kiputilat ja erilaiset oireet ovat usein viesti keskeneräisistä asioista, torjutuista tunteista ja käsittelemättämistä traumoista ja näitä viestejä meidän olisi hyvä opetella ja pysähtyä kuuntelemaan. 

Kehotietoisuus ja jooga nidraohjaukset ryhmille

  • Kehotietoisuusharjoitukset auttavat meitä olemaan enemmän kosketuksissa kokonaisvaltaisesti itseemme. Pysähtymällä itsemme äärelle olemme enemmän läsnä kehossamme, eli läsnä tässä hetkessä.
  • Harjoitusten avulla lisäämme tietoisuuttamme ja opettelemme hyväksymään ja sallimaan itsessämme erilaiset tuntemukset ja tunteet, esimerkiksi kivut.
  • Yoga nidra on syvärentoutus- ja tietoisuusharjoitus, jonka tarkoitus on johdattaa meidät puhtaaseen olemisen tilaan. Meditatiiviseen tilaan, jossa tietoisuus lepää ja jossa koetaan ja tunnetaan, eikä mitään arvoteta.

Kehotietoisuusharjoittelu ( pysähtymistä omaan kehoon ja liikkeitä hermoston rauhottamisen tueksi ) + yoga nidra:

1 h 15 euroa

Kehotietoisuusharjoittelu ( pysähtymistä omaan kehoon ja liikkeitä hermoston rauhottamisen tueksi ) + yoga nidra syvärentoutus ryhmälle:

1,5 h 22 euroa

Yoga nidra syvärentoutus ryhmälle:

1 h 14 euroa/henkilö

Henkilökohtainen yoga nidra ohjaus

50 euroa/ 45-50 min

4 kertaa 50 min/ 200 euroa

Kehotietoisuusharjoitukset

Kehotietoisuusharjoituksissa tutkimme oman kehon olemista ja toimintoja arjessa. Miten seison, miten kävelen, mitkä kehonosat jännittyvät eri tilanteissa. Ja tutkimme miten nämä fyysiset jännitykset vaikuttavat mm. ajatteluun ja tunteisiin.

 Myös sen tiedostaminen, miten eri harjoitukset esim. hengityksen tarkkailu, jooga-asanat tai eri asennot ja liikkeet muuttavat oloa ja miten ne vaikuttavat hermoston tilaan ovat olennainen osa kehotietoisuusharjoittelua.

Syvin tarkoitus on läsnäoleminen, myötätunnon kokeminen ja ystävystyminen kehon kanssa tässä hetkessä. Opettelemme olemaan kehomme kanssa samalla puolella ilman vastustusta.

Yoga nidra

Yoga nidra tarkoittaa tilaa hereillä olon ja unen välimaastossa. Yoga Nidra harjoitus tehdään maaten lattialla mukavassa asennossa ja  kuunnellen ohjaajan antamia erilaisia sanallisia mielikuvaharjoitteita. Tietoisuutta kierrätetään eri kehonosien välillä, tarkkaillaan hengitystä ja sallitaan se ja kaikki muut tuntemukset sellaisina kuin ne ovat.

Syvärentoutus sopii sinulle, joka haluat pysähtyä elämän aalloissa omaan itseesi ja kehoosi. Levätä ja vaipua kokonaisvaltaisesti eheyttävään tilaan. Haluat antaa itsellesi lahjaksi hetken hiljaisuutta, palautumista ja uutta energiaa. Yoga Nidran harjoittaminen lisää tietoisuutta itsestäsi, omista ajatuksista, tunteista ja kehon tiloista laajentaen samalla käsitystä kaikesta ympärillä olevastasi. Tutkimukset osoittavat että Yoga Nidran säännöllisellä harjoittamisella on suotuista vaikutus unen laatuun, stressin sietämiseen, uusien asioiden oppimiseen, kivun hallintaan, palautumiseen ym.

Luovan ja terapeuttisen liikkeen ja rentoutuksen hetket, workshopit ja kurssit

  • Luova- ja terapeuttinen liike keskittyy liikkeeseen ilmaisuna, vuorovaikutuksena ja kommunikaationa. Sen keskeinen periaate on, että keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Liikkeen kautta voimme tutustua itseemme, käsitellä tunteitamme ja harjoitella uusia vuorovaikutuksen tapoja.

Luova ja terapeuttinen liike ja tanssi + rentoutus kurssi ryhmälle:

1,5 h 35 euroa/ henkilö

 5 kertaa 150 euroa/ henkilö

 10 kertaa 230 euroa/ henkilö

Luova ja terapeuttinen liike ja tanssi + rentoutus workshop ryhmälle:

2 h 200 euroa

Tanssi ja liike ovat ihmisille luonnollisia ilmaisun keinoja. Luova ja terapeuttinen liike/tanssi antaa mahdollisuuden kehittää omaa kehotietoisuutta, löytää omaa luovaa ilmaisua sekä lisätä itsetuntemusta ja hyväksyntää omaa itseä kohtaan. Luova liike lähtee ihmisen sisältä kehollisesti, ei vain mielestä. 

Luovassa liikkeessä ei ole oikeaa eikä väärää liikettä. Kaikki liike voidaan nähdä kauniina. Se tulee, mikä on tullakseen. Joskus pelkkä oleminen liikkumattomana on se mitä siinä hetkessä tarvitaan. Mitään aikaisempaa liiketaustaa ei tarvitse olla, vaan voit tulla juuri sellaisena kuin olet.

Luovan ja terapeuttisen liikkeen harjoituksissa pysähdymme kehomme äärelle. Lähdemme tutkimaan itseämme ja elämäämme liikkeellisesti erilaisten kehotietoisuusharjoitusten, mielikuvamatkojen ja syvärentoutuksien avulla. Myös kirjoittamista ja maalaamista voidaan käyttää luovan ja terapeuttisen liikkeen ja tanssin tukena.

Omien rajojen ja voiman paketti

Tutkitaan omia rajoja ja herätellään omaa sisäistä voimaa erilaisten kehotietoisuus- ja liikeharjoitusten kautta. Lopuksi syvärentouttava pysähtyminen.

Virkistyshetket luovan liikkeen ja rentoutuksen parissa ryhmille ja työyhteisölle

  • Sisältää luovan liikkeen, kehotietoisuusharjoitusten, yoga nidran ja muiden syvärentoutusten ja tietoisen läsnäolon harjoituksia.

Ilon ja valon paketti

Yhteyttä ja iloa herättäviä kehotietoisuus- ja liikeharjoituksia yksin ja yhdessä. Lopuksi valoon johtava syvärentouttava mielikuvamatka.

Rauhan ja rakkauden paketti

Pysähdytään tähän hetkeen ja vahvistetaan rauhan ja rakkauden kokemista erilaisten liike- ja kehotietoisuusharjoitusten avulla. Lopuksi matkataan sisimpäämme syvärentoutuksen avulla lisäten rauhan ja rakkauden kokemusta.

1-10 henkilöä

1 h 200 euroa

1,5 h 250 euroa

2 h 300 euroa

Yli 10 henkilöä

1 h 300 euroa

1,5 350 euroa

2 h 400  euroa

Lasten luova ja terapeuttinen liike ja tanssi

  • Lasten luovassa tanssissa ensisijaisena tavoitteena on se, että lapsi löytäisi oman kehonsa kaikkine mahdollisuuksineen ja rajoituksineen, sekä oppisi käyttämään kehoaan itsensä ilmaisuun.

14 kertaa lukukauden aikana

140 euroa/ lapsi

Sisarukset

220 euroa

Luovan tanssin ja liikkeen harjoitukset, joissa ei ole oikeaa eikä väärää, mahdollistavat onnistumisen ja vapautumisen kokemuksia, sekä opettavat lapsia hyväksymään ja arvostamaan erilaisuutta. Lisäksi tanssin oma-aloitteinen, aktiivinen toiminta, sekä liikekokeilut sekä havainnointi lisäävät ja kehittävät lapsen luovuutta.

Lasten luovan liikkeen tunnit alkavat aina pysähtymisestä ja liikepiiristä. Tämän jälkeen tunti koostuu/ rakentuu erilaisista liike- ja kehotietoisuusharjotteista, leikeistä, mielikuvamatkoista ja loppuu aina rentoutumiseen, pysähtymiseen ja loppupiiriin. Tunneilla liikutaan yleensä musiikin inspiroimina. Luovuus ja improvisointi ovat tuntien kantava voima, joten lapset saavat olla osana kehittämässä tanssihetken kulkua.

Olen työskennellyt Halisten, Räntämäen sekä Uittamon päivähoitoyksikön alaisuudessa, joissa käytin terapeuttista ja luovaa liikettä osana viikottaista päivärutiinia. Ohjasin tanssihetkiä isommalle porukalle, pienryhmille ja myös tarpeen vaatiessa luova ja terapeuttinen liike oli keskeisenä menetelmänä kahdenkeskeisessä tapaamisessa lapsen kanssa. Uittamon päivähoitoyksikössä työskentelin vaikeasti kehitysvammaisten lasten erityisryhmässä ja myös heidän kanssa luova liike oli osana toimintaa.

Syksyn 2022 ja kevään 2023 olen ohjannut luovan tanssin kerhoa päiväkoti Vilskeessä. Lapset ovat tykänneet kovasti ja olen saanut hyvää palautetta vanhemmilta. On ollut kuulemma hieno asia, että tällainen harrastus on mahdollista toteuttaa päiväkotipäivän aikana.

Luova tanssihetki lasten syntymäpäiväjuhliin

  • Haluatko ohjattua luovaa toimintaa lapsesi syntymäpäiväjuhliin?

Luova tanssihetki lasten syntymäpäiväjuhliin

30-45 min 90 euroa( sisältää suunnittelun ja ohjauksen)

 Toteutan noin 30-45 minuuttia( riippuen lasten iästä ja syntymäpäiväjuhlien kestosta) kestävän luovan tanssihetken ottaen huomioon lapsesi toiveteemat ja leikit. Hetki voidaan räätälöidä juuri teidän tarpeidenne mukaiseksi. Teemana voi olla esimerkiksi avaruus, viidakko tai merenalainen maailma, ja tästä yhdessä sovitusta teemasta käsin lähden rakentamaan erilaisia luovan liikkeen ja tanssin harjoituksia ja leikkejä.

Kerron mielelläni lisää kiinnostuneille

Scroll to Top